NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Lederens værktøjskasse

Ledere skal udvikle sig for at forblive eller udvikle sig som leder. Sådan lyder en af Ledelseskommissionens anbefalinger. Ledelseskommissionens undersøgelser viser nemlig, at uddannelse gør en forskel, og at de, der har taget en lederuddannelse, generelt oplever at være bedre til personaleledelse, driftsledelse, ledelse rettet opad og udad end de ledere, der ikke har taget en uddannelse.

I Komponent er vi slet ikke i tvivl om, at viden og færdigheder både løfter det personlige lederskab og de organisatoriske færdigheder, samtidig med at dine kompetencer også styrker organisationens sociale kapital og resultatskabelse. 
Faktisk finder vi det essentielt, hvis du skal lykkes som leder, at du løbende udvikler dig fagligt, metodisk og personligt, for som leder har du afgørende betydning for, om din organisation performer og trives.

Men vi er også opmærksomme på, at hvis ny viden og færdigheder skal skabe en afgørende forskel, skal de læres og udvikles i tæt samspil med din praksis og din specifikke kontekst. Det må ikke forveksles med og kan heller ikke træde i stedet for det situationsbestemte lederskab, hvor du handler med afsæt i dine oplevede erfaringer og gør det, situationen kalder på.  
Som leder forventes du at have styr på driften, på optimering af kerneopgaven, på samskabende og involverende aktørprocesser og sidst men ikke mindst på, hvordan du bidrager til at skabe livsduelige og bæredygtige by- og lokalsamfund.

Det kalder på kompetencer indenfor økonomi- og ressourcestyring, viden om hvordan du kan anvende data som styringsinstrument og viden om dokumentation og evidens i din driftsledelse. 

Det kalder også på procesforståelse, når fremtidens velfærd skal skabes og udvikles gennem tværfagligt samarbejde og i samspil med eksterne aktører. Det kalder på psykosocial indsigt i egne bevæggrunde og ledelsesgrundlag og stærke mentaliseringsevner for at få medarbejdere, samarbejdspartnere, borgere og virksomheder til at føle sig set, hørt og mødt. 

I Komponent tilbyder vi både kortere og længerevarende kurser og uddannelser med hårde såvel som bløde ledelsesværktøjer, der kan gøre dig stærk i dit lederskab.