NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Lederudvikling koblet tæt til jeres praksis!

Overvejer du et skræddersyet lederforløb til din kommune eller organisation? Og er du nysgerrig på, hvordan andre har gjort det? Nedenfor kan du blive inspireret og læse mere om, hvordan en række kommuner har gennemført skræddersyede lederforløb.

I Komponent er vi optagede af at designe, planlægge og gennemføre lederuddannelse- og udvikling, som er skræddersyet i forhold til netop de udfordringer og den virkelighed, du som offentlig leder oplever. Vi skræddersyr uddannelse og kompetenceudvikling i forhold til kommunernes vilkår og har mangeårig erfaring med målrettet og tilpasset organisations- og kompetenceudvikling for alle kommunale medarbejder- og chefgrupper. Som samarbejdspartner lægger vi vægt på:  

  • Både udviklingsmæssigt og administrativt at håndtere, drive og udvikle den nødvendige leverance, typisk i en projektorganiseret og styret dialog med kunden. 
  • At tjene som en kvalificeret medspiller før, under og efter de kompetencegivende forløb,
  • Ikke kun at bidrage til individuel læring hos den enkelte leder, men også organisatorisk læring og effekt som følge af lederuddannelse og –udvikling.

Ledere uden formelt personaleansvar

Eva Hjelms arbejder til dagligt som regional kulturkoordinator i Helsingør Kommune; en stilling,…

Se case