NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Borgernes liv og drømme i handleplaner

Fire kommuners udvikling af metoder og tilgange til at samarbejde med borgerne om handleplaner efter servicelovens § 141.

VELUX FONDENS logo

Målene for handleplaner efter servicelovens § 141 er klare og ambitiøse, men vejene til at opnå målene for den enkelte borger er mangfoldige og udfordrende. Derfor er der behov for konstant udvikling af metoder og tilgange til at samarbejde med borgerne om deres handleplaner.

København, Randers, Aarhus og Aalborg kommuner har med støtte fra VELUX FONDEN udviklet og afprøvet en række metoder til at samarbejde med borgerne om handleplaner. 

Vi har i samarbejde med VIVE har fulgt kommunernes arbejde. På den baggrund er vi udarbejdet et inspirationshæfte, hvor du får en introduktion til de idéer og erfaringer, de fire kommuner har gjort sig:

Se inspirationsvideoer fra de fire projekter

Vi har udarbejdet fire inspirationsfilm, der giver dig indblik i projekterne i Aalborg, København, Randers og Aarhus kommuner. Dem kan du se på undersiderne eller ved at følge disse links: 

 

På disse sider finder du supplerende viden og filer, filmklip fra projekterne samt yderligere referencer og ledetråde. 

Støttet af VELUX FONDEN

VELUX FONDEN har til formål at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag.

På fondens sociale uddelingsområde er målet, at flest muligt skal være med i samfundets fællesskaber som aktive medborgere. Derfor støtter fonden metodeudviklingsprojekter, der forbedrer livsmestring og handlekraften hos mennesker i en socialt udsat position.

I 2016 kaldte VELUX FONDEN på udviklingsprojekter med fokus på bedre inddragelse og involvering i forbindelse med udarbejdelse af §141 handleplaner for borgere med de mest sammensatte funktionsforstyrrelse. 

Dialoger med en række centrale aktører pegede på, at bedre inddragelse af borgeren og større inddragelse af bredden af de mange forskellige aktører i borgerens liv sandsynligvis ville kunne skabe bedre handleplaner til gavn for såvel den enkelte borger som kommunen.

– Vi kan som fond give et udviklingsrum til at afprøve ideer og tiltag, der ligger udenfor den ordinære kommunale ramme. Kommunerne har fået tid til at lytte til borgerne og sammen med borgere afprøve andre måder at arbejde med handleplane, så den bliver forståelig og meningsfuld både borgernes liv samtidig med at den fungerer som fagligt værktøj for medarbejderne, siger Vibeke Lybecker, programchef for Sociale Indsatser i Danmark i VELUX FONDEN.  

De fire kommuner Randers, København, Aalborg og Aarhus har udviklet metoder og tilgange til at samarbejde med borgerne om handleplaner efter § 141 i perioden 2017-2020. 

– Innovativ metodeudvikling kræver stort mod både af den enkelte og af organisationen. Undervejs i projektperioden har vi derfor samlet projekterne i en række seminarer, så de har kunne lære af hinandens erfaringer både med det der lykkes og det, der ikke gik som forventet. Det har været en fornøjelse at opleve det engagement og den ærlighed, hvormed projektgrupperne udfordrede hinanden, gav hinanden faglig sparring på metodeudviklingens knaster, trykprøvede nye ideer og inspirerede hinanden med det fælles mål at arbejde bedre med handleplanerne, så de giver mening og skaber positive forandringer i borgerens liv, siger Vibeke Lybecker.