NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Komponents kurser om mellemkommunal refusion

Få en indføring i den nyeste administrative praksis omkring mellemkommunal refusion med vores områdespecifikke eller udvidede forløb.

Mellemkommunal refusion er et både økonomisk og budgetmæssigt vigtigt område, som mange kommuner efterhånden har sat fokus på. For både den enkelte sagsbehandler og kommunens økonomisk-administrative medarbejdere er det derfor vigtigt at være opdaterede på de nyeste regler og afgørelser på området. Komponent og vores samarbejdspartnere har tilrettelagt fem spændende forløb til dig, der arbejder med mellemkommunal refusion.

Artkel: Kom ajour med udviklingen inden for mellemkommunal refusion

Mellemkommunal refusion på børne- og ungeområdet

Har du til opgave at sikre korrekt administration af mellemkommunal refusion på børne- og ungeområdet? Og vil du have helt styr på reglerne for, hvem der skal betale, og hvem der skal handle?

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 26.11 - 27.11.2024
Lokation Vejle

Mellemkommunal refusion – udvidet

Sidder du med vanskelige mellemkommunale sagstyper? På denne temadag får du indblik i og overblik over de vanskelige regler og forhold, som er gældende i forskellige udvalgte sags- og problemtyper.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Mellemkommunal refusion på voksen-/handicapområdet

Har du til opgave at sikre korrekt administration af mellemkommunal refusion på voksen-/handicapområdet? Og vil du have helt styr på reglerne for, hvem der skal betale, og hvem der skal handle?

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 01.10 - 02.10.2024
Lokation Vejle

Mellemkommunal refusion og økonomi på førtidspensionsområdet

Har du ansvaret for at sikre kommunens retmæssige administration af mellemkommunal refusion på førtidspensionsområdet? Kom med og få helt styr på de komplekse regler!

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 20.11 - 21.11.2024
Lokation Roskilde

Fritvalgsregler og handleforpligtelsen: Foregrib spørgsmål i visitationsfasen

Bliv sikker på kommunens processer, økonomi i forhold til visitering og frit valg af ældreboliger på tværs af kommunegrænser i forløb efter retssikkerhedslovens §9c, stk. 5

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads