NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Merit og overførsel af akademimoduler

Du har mulighed for at søge meritoverførsel, hvis du har gennemført og bestået moduler fra andre (erhvervs-) akademiuddannelser, forudsat modulet er på 10 ECTS-point.

Meritoverførsel af akademimodul

Du har mulighed for at søge meritoverførsel, hvis du har gennemført og bestået moduler fra andre akademiuddannelser, forudsat modulerne er på minimum 10 ECTS-point tilsammen. 

Du skal dog være opmærksom på 6-årsreglen for akademiuddannelser, der betyder, at uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter, at du begyndte på uddannelsen. Denne regel gælder også for overførte moduler.

Sammen med din ansøgning om optagelse/tilmelding skal du medsende eksamensbeviset fra det/de akademimoduler, du ønsker meritoverført til Kommunom. Der kan maksimalt meritoverføres moduler svarende til 10 ECTS-point fra andre akademiuddannelser.

Der kan ikke gives merit for afgangsprojektet.

Realkompetencevurdering

Hvis du har en eller flere uddannelser på akademiniveau eller på højere niveau og erhvervserfaring, kan du eventuelt søge merit for et eller flere moduler, dog maksimalt 10 ECTS-point via en realkompetencevurdering. Du skal være opmærksom på 6-årsreglen for akademiuddannelser, der betyder, at uddannelsen skal være afsluttet 6 år efter, at du begyndte på uddannelsen. Denne regel gælder også for de moduler der indgår i realkompetencevurderingen. 

En realkompetencevurdering er en godkendelse af erfaringer fra mange forskellige sammenhænge, som har givet kompetencer svarende til, hvad man kunne have opnået i et formelt uddannelsesforløb. Realkompetencevurderingen skal foretages på et erhvervsakademi eller en professionshøjskole og kan ikke foretages af Komponent.

Idéen omkring realkompetencevurdering er, at summen af alle de erfaringer, kurser m.m., man har, tilsammen kan udgøre det, man ellers kunne have uddannet sig til.

 

Kontakt