NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Sammenhængen mellem DOL og DIL

Ny bekendtgørelse: Bedre merit-muligheder

Med den nye bekendtgørelse for Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) og den ny studieordning for Diplom i Ledelse (DIL) vil der fremover være god overensstemmelse, sammenhæng og tydelig merit mellem de forskellige moduler på de to diplomlederuddannelser.

Det betyder, at det er nemmere for dig som studerende at sammensætte din lederuddannelse. På tværs af moduler fra henholdsvis Den Offentlige Lederuddannelse og Diplom i Ledelse. Og hos flere forskellige udbydere af et eller flere moduler på enten DOL eller DIL.

Certificerede uddannelsesmoduler i offentlig ledelse på diplomniveau (DOL) giver ret til merit til et tilsvarende modul i diplomuddannelse i ledelse (DIL) og omvendt. Der kan opnås merit op til 6 år efter, at modulet er bestået. 

Det fremgår af certificeringsbekendtgørelsen, kap. 5, § 9, hvilket DIL-modul hvert enkelt DOL-modul giver merit til. Du finder hele certificeringsbekendtgørelsen for moduler på Den Offentlige Lederuddannelse på Forsknings- og Uddannelsesministeriets hjemmeside.

1:1 meritsammenhængen mellem DOL og DIL

 1. Standardmodul: Det personlige lederskab og forandring til Det personlige lederskab og forandring i diplomuddannelsen i ledelse.
 2. Standardmodul: Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling til Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling i diplomuddannelsen i ledelse.
 3. Standardmodul: Organisation, udvikling og samskabelse til Organisation, udvikling og samskabelse i diplomuddannelsen i ledelse.
 4. Valgmodul: Arbejdsmiljøledelse i den offentlige organisation til Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats i diplomuddannelsen i ledelse.
 5. Valgmodul: Coaching til Ledelse og coaching i diplomuddannelsen i ledelse.
 6. Valgmodul: Faglig ledelse til Faglig ledelse i diplomuddannelsen i ledelse.
 7. Valgmodul: Ledelse og filosofi til Ledelse og filosofi i diplomuddannelsen i ledelse.
 8. Valgmodul: Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere til Ledelse og styring i politisk styrede organisationer i diplomuddannelsen i ledelse.
 9. Valgmodul: Ledelse af ekstern kommunikation til Ledelse af marketing og ekstern kommunikation i diplomuddannelsen i ledelse.
 10. Valgmodul: Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer til ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer i diplomuddannelsen i ledelse.
 11. Valgmodul: Ledelse af fusioner og sammenlægninger til Ledelse af fusioner og sammenlægninger i offentlige organisationer i diplomuddannelsen i ledelse.
 12. Valgmodul: Ledelse af implementering til Ledelse af implementering i diplomuddannelsen i ledelse.
 13. Valgmodul: Ledelse af kvalitetsudvikling, dokumentation og evaluering til Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering i diplomuddannelsen i ledelse.
 14. Valgmodul: Ledelse af ledelsesteam til Ledelse af skolens professionelle kultur i diplomuddannelsen i ledelse.
 15. Valgmodul: Ledelse af samskabelsesprocesser til Ledelse af samskabelsesprocesser i diplomuddannelsen i ledelse.
 16. Valgmodul: Ledelse af social kapital til Ledelse af social kapital i diplomuddannelsen i ledelse.
 17. Valgmodul: Ledelse, kommunikation og organisation til Kommunikation og organisation i diplomuddannelsen i ledelse.
 18. Valgmodul: Ledelse og forhandling til Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer i diplomuddannelsen i ledelse.
 19. Valgmodul: Ledelse og human ressource management til Human ressource management og ledelse i diplomuddannelsen i ledelse.
 20. Valgmodul: Ledelse og jura til Ledelse og jura i diplomuddannelsen i ledelse.
 21. Valgmodul: Ledelse og kompetenceudvikling til Ledelse og kompetenceudvikling i diplomuddannelsen i ledelse.
 22. Valgmodul: Ledelse og økonomistyring til Økonomisk ledelse i diplomuddannelsen i ledelse.
 23. Valgmodul: Ledelse med data til Skoleledelse med data i diplomuddannelsen i ledelse.
 24. Valgmodul: Netværksledelse i den offentlige organisation til Netværksledelse i diplomuddannelsen i ledelse.
 25. Valgmodul: Projektledelse til Projektledelse i diplomuddannelsen i ledelse.
 26. Valgmodul: Pædagogisk ledelse til Pædagogisk ledelse i diplomuddannelsen i ledelse.
 27. Valgmodul: Strategisk ledelse i den offentlige sektor til Strategisk ledelse i diplomuddannelsen i ledelse.
 28. Valgmodul: Teamledelse i den offentlige organisation til Teamledelse i diplomuddannelsen i ledelse.
 29. Valgmodul: Udvikling, forandring og innovation til Viden og innovationsledelse i diplomuddannelsen i ledelse.
 30. Valgmodul: Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser til Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser i diplomuddannelsen i ledelse.
 31. Valgmodul: Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud til Faglig ledelse, evalueringskultur og i kvalitetsudvikling i dagtilbud i diplomuddannelsen i ledelse.
 32. Valgmodul: Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan til Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan i diplomuddannelsen i ledelse.
 33. Valgmodul: Inklusionsledelse til Inklusionsledelse i diplomuddannelsen i ledelse.
 34. Valgmodul: Ledelse af elevcentreret læring til Ledelse af elevcentreret læring i diplomuddannelsen i ledelse.
 35. Valgmodul: Styring og udvikling af kvalitet i folkeskolen til Kvalitetsstyring og evaluering i folkeskolen i diplomuddannelsen i ledelse.
 36. Valgmodul: Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse til Pædagogisk didaktisk og datainformeret ledelse i diplomuddannelsen i ledelse.
 37. Valgmodul: Skoleledelse til Skoleledelse i diplomuddannelsen i ledelse.
 38. Specialemodulet (skoleledelse) til Afgangsprojektet for uddannelsesretningen Skoleledelse i diplomuddannelsen i ledelse.
 39. Specialemodulet til Afgangsprojektet i diplomuddannelsen i ledelse.