NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Metoder og indsats

Komponent tilbyder kurser og uddannelser, som understøtter og udvikler din faglighed i de pædagogiske, støttende og forebyggende indsatser i arbejdet med børn og unge – både på normalområdet, som myndighed og i familiepleje eller dag- og døgnforanstaltninger. Som fagperson stilles du overfor at skulle vurdere, hvilke sociale indsatser og metoder, du vil igangsætte i dit arbejde med børn og unge. Det er aldrig en enkel opgave, og der er ofte brug for flere samtidige initiativer og metoder til at støtte op om barnet eller den unge og de nære relationer. For at kunne støtte en god udvikling, skal du være klædt godt på med viden om, hvad de forskellige metoder og indsatser kan bidrage med i forskellige sammenhænge.

Komponent udbyder kompetenceforløb om bl.a. dilemmaer inden for familiepleje, magtanvendelse og børnesamtalen samt uddannelsesforløb om supervision, ledelse af gruppeforløb, forældresamarbejde og konflikthåndtering i forbindelse med skilsmisseramte børn, unge og deres familier – alt sammen læringsforløb om virksomme metoder og indsatser på området.

Børn og unge med handicap 2023 - Aktiv deltagelse og mestring

Socialstyrelsen, KL og Komponent inviterer til en spændende konference om styrket samarbejde og bedre uddannelse for børn og unge med handicap.

Se detaljer
Gem som favorit

Metodekursus om udredningsværktøjet

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Metodekursus om ICS - erfarne brugere

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Metodekursus om ICS - introduktion til nye rådgivere

Se detaljer
Gem som favorit

Metodekursus om samtaler med børn og unge

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Praksiskursus om inddragelse i egen sag og indsats

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Praksiskursus om systematik i sagsbehandlingen

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Praksiskursus om systematik i sagsbehandlingen til Task Force

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Minoritetsetniske børn og unge

Lær hvordan du ved en bevidst og kritisk tilgang kan tilrettelægge en pædagogisk praksis, som bidrager til, at også minoritetsetniske elever oplever skole og fritidstilbud som et relevant og rart sted

Se detaljer
Gem som favorit

Faglig og økonomisk styring af specialundervisningsområdet

Komponent inviterer til national konference om de faglige og økonomiske perspektiver i det tværfaglige samarbejde ift. at skabe de bedste lærings- og udviklingsbetingelser for alle børn i kommunerne.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 07.12.2023
Lokation Kolding