NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Når ledelse lykkes

Måden, vi tænker velfærd på, er under forandring, og det kalder på nye kompetencer for dig og din organisation. Nogle taler om et reelt paradigmeskift med nye værdisæt for de kommunale kerneopgaver og de ydelser, der tilbydes.

Velfærd er noget, vi skaber sammen – i fællesskab. Et forpligtende fællesskab i et spændingsfelt mellem den enkeltes ansvar, samfundets ansvar og de gældende politiske og økonomiske rammevilkår. 

Som kommunernes egen forening og læringspartner har vi i 50 år været tæt på den kommunale ledelsespraksis – hjulpet kommunale ledere på vej i den særlige disciplin, det er at udøve ledelse i en politisk ledet organisation styret af forskellige styringsdagsordner.

Vi har fokus på, at vores uddannelser og kurser er direkte overførbar til din daglige praksis, fordi vi hele tiden kobler teori og praksis sammen, så du på en og samme tid både kan stå på broen med overblik og gå i maskinrummet som en troværdig sparringspartner for din organisation. 

Vi ved samtidig, at ingen organisationer udvikler sig ved selvtilstrækkelighed. I Komponent bliver du en integreret del af et vidensnetværk, hvor vi formidler viden og kontakt på tværs af kommunerne.

Fem perspektiver på det kommunale lederskab

I Komponent arbejder vi med fem centrale indfaldsvinkler til lederskabets mange forgreninger:
 
Den første indfaldsvinkel er at anskue ledelse som rolle og rum. Ledelse er både en rolle, du får, og et rum, du skal lede i. Der er afgørende forskel på de prioriteter, arbejdsværdier og færdigheder, der skal til for at lykkes i forskellige roller og få succes som henholdsvis teamleder i f.eks. et jobcenter, institutionsleder på dagtilbud eller skole, team- og funktionsleder i sundhed og omsorg eller økonomichef.
 
Den anden indfaldsvinkel er ledelse af fagprofessionelle praksisfællesskaber. En indfaldsvinkel, der sigter mod at styrke lederidentiteten, så du kan stå i spidsen for kerneopgavens udvikling gennem fælles standarder, fælles metoder og faglige normer på et juridisk korrekt grundlag – tæt koblet til den strategiske dagsorden i kommunen.
 
Komponents tredje indfaldsvinkel er ledelse i et samskabelsesperspektiv, hvor lokalsamfundets mange aktører – professionelle, borgere og frivillige – inddrages i udviklingen af fremtidens velfærd. I det perspektiv bliver mestring af kompleksitet, paradokser og interessekonflikter til hverdagsledelse, og som leder må du kunne koble dig på både det store og lille fællesskab for at skabe den nødvendige organisatoriske sammenhængskraft.
 
Den fjerde indfaldsvinkel er ledelse på tværs. Det kræver gode navigationskompetencer at spotte, hvornår ledelse på tværs skaber værdi for kerneopgaven, og hvornår det ikke gør. Som leder skal du have mod på at udfordre og forskyde faglige normer og skabe nye standarder for tværgående samarbejde om kerneopgaven – for selvom det kan være besværligt, udfordrende og tidskrævende, er det afgørende for kvaliteten i kommunens opgaveløsning. 
 
Den sidste indfaldsvinkel er dit personlige lederskab, som fordrer en livslang opmærksomhed på dine relationelle kompetencer. Som leder har du nemlig både ansvaret for organisationens sociale kapital og dine medarbejderes faglige udvikling. Din evne til ”gå i andres sko” og forstå andres intentioner er – sammen med en opmærksomhed på egne adfærds- og reaktionsmønstre – af afgørende betydning for et succesfuldt lederskab. 
 

Vil du vide mere?