NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Økonomi for nybegyndere

”Det var mere af nød end af lyst, at jeg meldte mig til kurset Kommunaløkonomi for ikke-økonomer. Ærligt talt så frygtede jeg indholdet, og om jeg overhovedet var i stand til at få noget brugbart med derfra. Men hold nu op, hvor har jeg lært meget. Nu forstår jeg bedre forstår, hvordan det, vi går og laver her i ungdomsskolen, hænger sammen med resten af Kultur- og Fritidsforvaltningen og Ishøj Kommune.” 

Sådan siger Kenneth Steen Strøm, der siden årsskiftet har været konstitueret ungdomsskoleleder i Ishøj Kommune.

En sekretær stoppede, og den fungerende ungdomsskoleleder blev langtidssygemeldt. Pludselig stod Kenneth Steen Strøm alene med det fulde ansvar – også det økonomiske. Situationen gjorde, at han og en medarbejder følte sig nødtvunget til at opkvalificere sig i økonomi.

Økonomisk indsigt – giver frihed og muligheder

Præcist som de fleste kender det fra privatøkonomien, så har Kenneth Steen Strøm oplevet, at en god forståelse og styring af ungdomsskolens økonomi giver frihed og muligheder.

Kurset har givet mig en forståelse for, hvordan ungdomsskolen, som jeg er leder af, indgår i den samlede drift på kultur- og fritidsområdet. Nu forstår jeg meget bedre meningen med de løbende økonomiske afrapporteringer og månedlige regnskaber til forvaltningen. Det er meget mere end kontrol, faktisk er det med til at sikre, at vi sammen kan nå servicemålene for området. Har vi styr på økonomien, kan vi meget nemmere målrette vores aktiviteter efter de unges ønsker, forklarer Kenneth, der har været ansat 15 år i Ishøj Kommune.

Kommunaløkonomi for ikke-økonomer

Har du ligesom Kenneth Steen Strøm og Christina Schulze brug for at blive klogere på, hvordan den kommunale økonomistyring hænger sammen med dit arbejde?

Læs mere om kurset Kommunaløkonomi for ikke-økonomer >>

Kenneth Steen Strøm, der er uddannet folkeskolelærer, er ikke den eneste, der har erfaret, at en ny funktion forudsætter nye kvalifikationer. 

Da Christina Schulze tidligere på året blev udnævnt til overtandlæge og daglig leder af den kommunale tandpleje i Tønder Kommune, fik hun samtidig ansvaret for fem klinikker og et budget på 16 mio. kroner.

Ansvar og tryghed

I min stilling som daglig leder af den kommunale tandpleje har jeg ansvaret for 33 medarbejdere, 7000 børn og 350 ældre borgeres tænder. Derfor har jeg også pligt til at varetage det ansvar bedst muligt. Konkret har det betydet, at jeg for at kunne føle mig tryg i min nye stilling også måtte vide noget mere om økonomi, fortæller Christina Schulze, der allerede som 28 årig er udnævnt til kommunal leder.


Christina Schulze fremhæver især, hvordan hun er blevet bedre til at læse et budget og se hvilke faldgruber, der kan være i et budget.

På kurset fik jeg taget hul på at forstå rammerne for den kommunale økonomi. Hvordan den kommunale tandplejes budget, som jeg er ansvarlig for, er et resultat af udgiftsprioritering og budgetlægning i hele kommunen. Desuden fik jeg et meget bedre indblik i den løbende styring af ressourceanvendelsen – altså fra budget til regnskab – hvordan jeg og mine medarbejdere selv kan være med til at styre tandplejens økonomi, fortæller Christina Schulze, der efter at have deltaget i kurset Kommunaløkonomi for ikke-økonomer har fået blod på tanden og gerne vil have et endnu større kendskab til økonomi.