NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Forstå og plej dit netværk, ellers dør det

Præcis som en stueplante er det vigtigt, at du plejer dit netværk. Ellers dør det. Det faktum er kaptajn og netværksleder Nicolaj Marker blevet endnu mere bevidst om, efter han har gennemført Komponents modul i Team- og netværksledelse.

Vi skærper de studerendes kompetencer til at forstå og navigere i det udvidede ledelsesrum, som et netværk ofte er kendetegnet ved at være. Et rum, der består af mange forskellige aktører – f.eks. eksterne samarbejdspartnere, borgere og andre myndigheder. For alle aktørerne gælder dog, at de indtager unikke relationer i rummet/netværket , siger Bent Suhr, underviser i Komponent.

Til trods for at det kun er tre uger siden, at Nicolaj Marker bestod sin eksamen med et flot 12-tal, så kan han allerede nu bekræfte, at evnen til at forstå, navigere og lede et netværk forudsætter indsigt i de enkelte medlemmer.

Som netværksleder i Samtænkningssektionen befinder jeg mig hele tiden i et krydsfelt mellem Forsvarets normer og normerne hos forskellige civile aktører. Min opgave er at få de mange normer og værdier til at mødes. Derfor bruger jeg dagligt de forskellige værktøjer om samarbejdsdrevne processer, jeg lærte på modulet, forklarer Nicolaj Marker, der selv er uddannet kaptajn af linjen.

Kend din rolle 

Et af hovedformålene med Team- og Netværksledelse er netop, at de studerende får styrket deres evner til at handle ledelsesmæssigt i netværket og fastholde et helhedsorienteret perspektiv på netværkets organisation, hvor flere faggruppers kultur og værdier bliver bragt i spil.

Team- og netværksledelse har givet mig en mere fokuseret tilgang til min rolle i forskellige netværk. Jeg er blevet mere bevidst om min rolle som netværksleder – min position i forhold til de andre i netværket. Som netværksleder kan mine opgaver virke lidt modstridende, da jeg – alt afhængigt af opgave, tid og sted – både fungerer som facilitator og leder. Jeg skal skabe tillid mellem de enkelte medlemmer af netværket, sikre at netværket når sine mål og i sidste instans har jeg det endelige ansvar i forhold til den overordnede ledelse, forklarer Nicolaj Marker, der har arbejdet to år i Samtænkningssektionen.
 

Vi arbejder med at skærpe de studerendes evne til at vurdere forskellige teorier og tilgange til team- og netværksorganisering, der retter sig mod de organisationer, som de studerende kommer fra, og de aktuelle ledelsesmæssige udfordringer, som de står i. Hermed får de studerende nogle meget praksisnære redskaber, som de umiddelbart kan omsætte hjemme på arbejdspladsen, og et større kendskab til den lederrolle, de indtager, siger Bent Suhr.

Professionelt netværk

Både Nicolaj Marker og Bent Suhr er enige om, at et velfungerende netværk kræver en professionel tilgang.

Netop nu er jeg i gang med at ansætte 18 netværksofficerer, som er frivillige i Hjemmeværnet eller personel af reserven, der skal være med til at drive netværket. I rekrutteringen lægger jeg vægt på at ansætte folk med gode relationelle kompetencer, og med en høj faglighed i såvel deres civile som militære uddannelse, forklarer Nicolaj Marker, hvis opgave som netværksleder er at udvikle og facilitere et agilt, relations- og tillidsbaseret netværkskoncept kaldet ”Peer-to-Peer”.

Chefkonsulent Bent Suhr, som har arbejdet med ledelse i mere end 20 år, er enig. 

Et professionelt netværk fordrer ledelse på flere niveauer - ledelse, medledelse og selvledelse, som er i stand til at samspille. Samspillet mellem ledelsesniveauerne er sammen med tydelige adfærdsbegreber som motivation, involvering, loyalitet, forskellighed og ansvarlighed helt centrale elementer i relationerne mellem netværkets medlemmer og forudsætningen for et velfungerende professionelt netværk, understreger Bent Suhr.