NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Fælles lederuddannelse skal styrke sammenhængskraft og professionalisere ledelsen i Kirkens Korshær

Kirkens Korshær er en privat, social, folkekirkelig organisation, der hjælper samfundets udstødte grupper. Den landsdækkende organisation består af ca. 400 lønnede ledere og medarbejdere samt godt 8.000 frivillige. 

I takt med et stigende behov for at modtage hjælp fra flere brugere af Kirkens Korshær er der opstået større behov for at udnytte ressourcerne endnu bedre. Derfor arbejder landsledelsen på at professionalisere organisationen, samtidig med at korshærsånden og de rodfæstede værdier bevares. Det skal ske gennem en fælles lederuddannelse for ledere på tværs af landet. 

Sammenhængskraft søges 

I første omgang er 25 deltagere i gang med tre DOL-moduler: Det personlige lederskab, Personaleledelse og Strategisk ledelse, der på hver sin måde tager afsæt i korshærens særlige behov, kendetegn og værdier. Undervisning, arbejde på læringsteamdage, opgaver og eksamen tager udgangspunkt i organisationens strategiske fundament og ledernes hverdag. Et andet særligt område, der integreres i uddannelsen, er ledelse af frivillige, som spiller en stor rolle for Kirkens Korshærs arbejde.

Sideløbende arbejdes med at integrere udvikling og implementering af Kirkens Korshærs strategiske fundament og fokuspunkter, så initiativer forankres i hele organisationen. Og mens det første hold af ledere på tværs af landet og på tværs af organisationen tilegner sig et fælles sprog om ledelse og en ledelsesværktøjskasse, starter næste hold på uddannelsen. 

Gennem faste læringsteams, der også er sammensat på tværs af geografi og organisation, skaber lederne nyttige relationer gennem løsning af konkrete opgaver. Herved styrkes såvel videndeling og fælles idé- og strategiudvikling, som den ønskede sammenhængskraft i Kirkens Korshær.