NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Gør som Aabenraa Kommune: Styrk de decentrale lederes økonomiforståelse 

Som decentral leder er det ikke nødvendigvis sikkert, du har en økonomifaglig baggrund - og det stigende antal økonomiopgaver, som lander på dit bord bliver til stadighed mere komplekse at løse. 

Det oplevede institutionsleder på børnehandicapområdet i Aabenraa Kommune, Syrén Fyhring Mortensen. Og derfor tog hun initiativ til at gennemføre et økonomiforløb målrettet kommunens decentrale ledere på skole, voksen/handicap og børn og familie-området med det formål at styrke ledernes økonomiforståelse. 

”Jeg er hele tiden i dialog med institutionslederne omkring det stigende antal økonomiopgaver, som lander på deres bord, og som til stadighed bliver mere komplekse at løse - især når man ikke har en økonomifaglig baggrund. Jo bedre lederne forstår termerne, desto nemmere kan de styre budgetterne. Økonomi er ikke deres kerneopgave, men har de styr på drift og økonomi, står de på en stærkere platform i forhold til at løse kerneopgaven", forklarer Syrén som begrundelse for hvorfor det var så vigtigt for kommunen at gennemføre et sådant forløb.  

Økonomiforvaltningen fik en brobyggerrolle

Forløbet blev indledt med en interviewrunde med de to undervisere, økonomi- og budgetchefen og 4-5 ledere, så de kunne vende forventninger, dilemmaer osv. og på den måde sikre, at forløbet talte ind i kommunens aktuelle behov og kontekst. 
"Jeg fik samlet 30 ledere inden for skole, voksen/handicap og børn og familie-området på tværs i kommunen, både nye og erfarne ledere, så der var rig mulighed for at netværke. Vi endte dog med at blive 32 på holdet, da to økonomimedarbejdere fra forvaltningen også deltog. Vores økonomiforvaltning mente i første omgang, at de selv kunne undervise vores decentrale ledere i økonomi. Men opdagede heldigvis også fordelen i at få et eksternt underviserteam koblet på", forklarer Syrén, der i stedet gav økonomiforvaltningen en vigtig brobyggerrolle. Efter de fire dages undervisning, koblede de nemlig kursets indhold på dagsordener i Aabenraa Kommune.      

Jeg synes, at forløbets underviserteam supplerede hinanden rigtig godt og formåede at veksle mellem gruppearbejde og teori. Det var helt tydeligt, at de vidste, hvad de talte om - og samtidig var de rigtig gode til at holde fokus og forklare pointer m.m., hvis nogen stillede spørgsmål. Der var også et fint flow mellem underviserne og vigtige aktører i Aabenraa. Vi havde fx stabs- og arbejdsmarkedsdirektøren inde over og fortælle om hans forventninger til de decentrale ledere." 
  

Kontakt os

Har I ligesom Aabenraa Kommune et ønske om at styrke de decentrale lederes økonomiforståelse, kan I også hente et forløb hjem til egen organisation. Kontakt os for at høre mere.

Content sections