NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Ny i ledelse

18 pct. af lederne i vores undersøgelse har 0-4 års erfaring som leder. Samtidig viser vores undersøgelse, at ledere med 0-4 års anciennitet systematisk føler sig mindre kompetente end deres lederkolleger med længere erfaring. Mange ledere i den offentlige sektor starter som leder af medarbejdere, og vi står potentielt over for en giftig cocktail af stort ledelsesspænd samt oplevelse af manglende kompetencer og tid til at varetage ledelsesopgaven. Når vi dertil lægger manglende erfaring og lederidentitet, bliver det potentielt en stor opgave at påtage sig sit første lederjob.

Sådan afslutter Ledelseskommissionen sin rapport om 22 undersøgelsesfund fra spørgeskemaundersøgelsen. Hermed signalerer de, at det at lykkes som leder både afhænger af kontekst, indhøstede erfaringer og den enkelte leders personlige ledelsesgrundlag.  

Især de første fem år er svære for nyudnævnte ledere. Så hvis du synes, at det er svært at mestre lederrollen, er du ikke alene. De færreste er fødte ledere – det kræver træning og erfaring. 

Som ny leder er din faglige identitet som regel stærk og sikkert fundament at stå på, når alt andet er nyt. Det er helt naturligt, da du gennem din faglighed har viden, færdigheder og kompetencer, som du kan høste af. Men desværre får faglig viden dig ikke til at lykkes som leder. Når du skal finde fodfæste i din nye rolle som leder, er det afgørende for både organisationen og dig selv, at du opbygger ny viden, nye færdigheder og nye kompetencer, denne gang med ledelse som fag. 
Det tager tid at finde sig til rette i lederrollen – at træde i karakter uden at træde ved siden af i en verden fyldt med paradokser, dilemmaer, interessemodsætninger og politisk oversættelsesarbejde.

Du hjælper dig selv godt på vej ved at markere dine holdninger og værdier gennem formulering af dit personlige ledelsesgrundlag. Ikke som et frit svævende dokument men som et personligt afsæt formuleret på skuldrene af organisationens ledelsesgrundlag. 

Dit personlige ledelsesgrundlag hjælper dig til at formidle, hvem du er som leder, hvad du står for og på hvilket grundlag. Dermed har dine medarbejdere, dine ledere og de borgere og brugere, du skal skabe værdi for, et billede af, hvad de kan forvente af dine handlinger. Du kan f.eks. overveje følgende:

  • Hvad står jeg for fagligt og ledelsesmæssigt?
  • Hvad kan medarbejderne forvente af mig?
  • Hvad forventer jeg af medarbejderne?
  • Hvilken faglig og etisk standard forventer jeg i organisationen?
  • I hvilken retning skal vi udvikle os fagligt?
  • Hvordan håndterer jeg konflikter i organisationen?

Komponent har en række uddannelser, forløb og kurser med fokus på ledelsesværktøjer, der kan hjælpe dig godt på vej i rollen som ny leder.