NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Onboarding: Succesfuld rekruttering

Fejlrekrutteringer og fejlansættelser koster hvert år det offentlige millioner af kroner. Penge, som kunne have været sparet, hvis kommunerne havde større fokus på onboarding.

For organisationen er onboarding en proces, som skal sikre fastholdelse, produktivitet og engagement med afsæt i den kommunalpolitiske virkelighed. Onboarding handler ikke kun om den forudgående ansættelsesproces, jobsamtalen og de første måneder, hvor man finder sig til rette på arbejdspladsen gennem introduktionsforløb, sidemandsoplæring og kollegial sparring. Onboarding handler om et målrettet fokus på den organisatoriske socialisering og de understøttende organisatoriske strukturer, fra de første sårbare måneder til medarbejderen er fuldt integreret og uundværlig i organisationen.

For nye medarbejdere er onboarding en psykologisk rejse. Man tiltræder, fornemmer om man passer ind og får de første spæde relationer. Men begynder at kunne tage fra og indgå i organisationens praksisfællesskaber, man præsterer på kerneopgaven og kan se sit eget bidrag til fællesskabet. På et tidspunkt fornemmer man, at man hører til.

I Komponent ser vi onboarding som en langstrakt transitionsproces, som starter allerede før tiltrædelse og udvikler sig individuelt i forhold til normdannelse og præstation gennem tid, inden man mentalt forlader organisationen igen med opsigelsen som det fysiske signal.

Vi har udviklet et forløb, der klæder de kommunale ledere og ledergrupper på til at gennemføre en succesfuld onboardingproces, som skaber værdi for organisationen og sætter fokus på det ledelsesmæssige ansvar, der ligger i at løfte nye medarbejderes kompetencer og engagement så hurtigt som muligt.

Komponents onboardingforløb udbydes både åbent og kan skræddersyes til ledergrupper i den enkelte kommuner eller for flere kommuner.