NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Personlig lederudvikling: At tage lederskabet på sig

Det er næppe nogen overraskelse, at Ledelseskommissionen anbefaler, at du skal udvikle dig som leder. For udsyn kræver selvindsigt, og selvindsigt fordrer, at du er opmærksom på, hvordan du påvirkes af kontekst, rammer og relationer – og hvordan du selv påvirker andre. 

Derfor anbefaler Ledelseskommissionen også, at offentlige ledere skal tydeliggøre, hvordan de – baseret på organisationens ledelsesgrundlag – selv bedriver god ledelse, oversætter organisationens strategi og kobler disse med egne værdier som et ledelsesmæssigt fundament. 

Det er en anbefaling om at udarbejde dit helt personlige ledelsesgrundlag. Ikke fragmenteret og løsrevet fra kontekst, men tæt koblet til den politiske dagsorden, til kerneopgaven og hverdagens mange samspil – horisontalt og vertikalt inde i organisationen – såvel som med eksterne aktører og interessenter. 

Men hvad vil det sige at arbejde med sin personlige udvikling og sit ledelsesgrundlag? Hvor skal man begynde? Hvad har betydning for, at du lykkes i dit lederskab? Og kan man være både professionel og personlig i sit lederskab?

Hvis lederskab handler om at skabe resultater sammen med og gennem andre, så handler ledelse om at få det bedste frem i hver enkelt medarbejder, så alle bliver i stand til at yde sit bedste og skabe størst mulig værdi for organisation og borgere. Med det afsæt er hverdagen fyldt med relationelle samspil, hvor du skal være i stand til at afkode personers og gruppers psykosociale dynamikker og din egen rolle heri. 

Hvordan får du det bedste frem i hver enkelt medarbejder i din organisation – og hvad er din egen rolle heri? Du kan være sikker på, at du ikke kommer langt alene med din formelle legitimitet og stjernerne på skulderen. Tænk blot på den bedste leder, du nogen sinde har mødt, og hvorfor du gav ham eller hende følgeskab.

I Komponent arbejder vi med personlig ledelsesudvikling med afsæt i tre centrale og indbyrdes forbundne spor:

Spor 1: Dine erfaringer og oplevelser har tonet og formet dig med styrker og svagheder og har betydning for, hvordan du handler eller undlader at handle. Ved at kaste lys på ”din rygsæk” og dine handlemønstre øger du din selvbevidsthed om, hvad din historie og dine erfaringer betyder for dit lederskab i dag – og hvordan du med afsæt i den bevidsthed kan arbejde videre med den leder, som du ønsker at være.

Spor 2: Hvad er din ledelsesfilosofi? Ikke mange ledere har gjort sig mange tanker om eget menneskesyn og erkendelsesmæssige fundament. Den filosofiske tilgang knytter på en og samme tid både an til en kritisk nysgerrighed på egne værdier, identitet og praksis og er forankret i noget alment gyldigt, som rækker langt ud over dig selv. Vi giver dig med andre ord et fundament for et ledelsesgrundlag, der er personligt forankret og eksponeret for en høj refleksiv kompetence – både principielt og i praksis.

Spor 3: Dine personlige ambitioner og dit personlige WHY er organisatoriske pejlemærker, som sætter retning for dine medarbejdere og bidrager til den organisatoriske meningsskabelse. Men tanker og ord gør det ikke alene. Dit ledelsesgrundlag skal formuleres og konkretiseres som et ambitiøst billede af kvalitet, effektivitet og dine forventninger til fremtidige resultater – samtidig med, at du får beskrevet, hvad medarbejderne kan forvente af dig i ord og handlinger og hvordan det passer til de ambitioner du søger at indfri ift. organisationens værdiskabelse.
 

Ledelse og filosofi (5 ECTS)

Moderne ledelse er i stigende grad kompleks: Lederen skal kunne motivere, udvikle, innovere, drifte, skabe tryghed og have overblik.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • September - december 2024
  • Maj - maj 2025
Lokation Herlev, Randers