NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Procesledelse

Kommunerne er under forandring, og den offentlige sektor omlægger, omstrukturerer og omprioriterer som aldrig før. Der skal leveres mere for mindre, og det kalder på højere grad af opfindsomhed og omsætning af ideer i praksis til gavn for offentlige organisationer, brugere og borgere. 

Behovet for et skærpet fokus på kerneydelserne og samarbejde med interne og eksterne interessenter på tværs af fag- og forvaltningsområder bliver i stigende grad en nødvendighed. Fra at være myndighed og have patent på sandheden forventer nutidens borgere dialog, inddragelse og meningsskabelse i ofte komplekse situationer.

Ledere, projektledere og konsulenter i den offentlige sektor, som står over for at skulle lede og flytte kollegaer, medarbejdere, borgere og/eller samarbejdspartnere gennem en forandringsproces har brug for værktøjer og metoder til at sikre ejerskab og ledelsesopbakning før, under og efter procesarbejdet.