NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Procesværktøjer

I Komponent bringer vi ofte forskellige procesværktøjer i anvendelse, når vi udvikler og gennemfører skræddersyede forløb, temadage, workshops eller seminarer i kommunerne. Kendetegnende for værktøjerne er, at vi trækker dem ind i jeres virkelighed og tilpasser dem jeres behov, strategier, værdier og udfordringer. Her kan du læse om de forskellige procesværktøjer.

Komponents Dialogteater

Dialogteatret er Komponents eget forumteater, der sætter fokus på dilemmaer og problemstillinger på en udviklende og anderledes måde. Det giver jer nye metoder og værktøjer til at løse hverdagens dilemmaer, konflikter eller problemstillinger. Professionelle skuespillere opfører problematiske situationer eller dilemmaer fra jeres hverdag, og I kommer med løsningsforslag, som skuespillerne med det samme afprøver på scenen...

Læs mere om Dialogteatret


Toolboxing

Man ikke kan tale om sine problemer i det sprog, der har været med til at skabe dem! Med procesværktøjet Toolboxing skaber vi i fællesskab kreative rum for dialog og udvikling og ser jeres hverdagsudfordringer og kerneopgave i et nytænkende perspektiv. Ved at se på udfordringer fra nye vinkler opstår nye inputs og mulighed for at gå helt nye veje. Toolboxing åbner således op for en uforudsigelig udviklingsproces, der skaber værdiskabende mønsterbrud...

Læs mere om Toolboxing


Politikudviklingsspillet

Politikudviklingsspillet hjælper jer til at skabe en klar og struktureret samtale, hvor alle hensyn bliver bragt i spil, og hvor beslutningstagernes forskellige ideer kan testes og udvikles i et samarbejde mellem f.eks. kommunalbestyrelsen eller mellem politikere og borgere. I Solrød Kommune har de fx anvendt spillet og samskabt fremtidens velfærd med kommunens borgere og andre aktører.

Læs om dine muligheder med politikudviklingsspillet


Co-Creator

CO-CREATOR simulerer et samarbejdsdrevet innovationsprojekt, hvor deltagerne på egen krop erfarer, hvad det vil sige at arbejde med samskabelse og offentlig innovation. Spillet måler deltagernes evne til at skabe innovative løsninger, gennemføre dem i praksis og skabe innovationskultur.

Læs mere om Co-Creator


Kontakt vores facilitatorer