NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Projektledelse

Du er ikke leder, men som projektleder udøver du alligevel ledelse. Disciplinen indeholder både styring (management) og ledelse (leadership). Samtidig er du ofte i en position, hvor du ikke kun tjener én herre (eller styregruppe) men direkte og indirekte må tage højde for andre ledere og chefer i organisationen, som leverer input og ressourcer til din projektgruppe. 

Som offentlig projketleder er dine vilkår anderledes end i en privat organisation, hvor den fremherskende logik er lønsomhedens rationalitet. I offentlige organisationer spiller det økonomiske rationale også en rolle, men det er i samspil med tre andre ligeværdige rationaler: Politisk, social/kulturel og miljømæssig værdiskabelse. Det vil derfor ikke være usædvanligt, at du som offentlig projektleder oplever, at projekter genforhandles, justeres og måske begrundes igen og igen, ofte helt frem til fuldførelsen.

Som projektleder i offentlige organisationer er det derfor et vilkår, at du kan navigere, oversætte og handle i en dagligdag fuld af udfordringer, dilemmaer, forskellige dagsordener, logikker og paradokser og stor kompleksitet – udover at du naturligvis må mestre de helt grundlæggende styringsværkøjer, som kan lede dig sikkert i mål.

Som projektleder i politisk styrede organisationer må du have for øje:

  • at projekter og det kommissorium, der skal give dig ”styr på bestillingen”, ofte er et resultat af eller afspejler helt konkrete forskellige interesser og kampen om mening og retning
  • at mål kan være et oplæg til forhandling – også undervejs i projektet
  • at der bag ved den formelle projektorganisation kan gemme sig de egentlige beslutningstagere – hvad vi på fagsprog kalder 'grå eminencer'. 

Samtidig vil du også opleve, at dit råderum og dine muligheder som offentlig projektledere er meget større end først antaget, hvis du er i stand til at sætte dig selv i spil – positionere dig organisatorisk gennem strategisk zoom, hvor du ubesværet kan skifte perspektiv mellem detalje, overblik og fremsyn samtidig med, at du udbygger og forfiner din indlevelsesevne og dine relationelle kompetencer.

Læs mere om Komponents tilgang og ydelser inden for projektledelse her