NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Sådan tilmelder du dig

Du kan stadig nå at tilmelde dig forårets moduler

 

Den elektroniske tilmeldingsblanket, finder du på det modul, du vil tilmelde dig.

Klik her for at se alle modulerne, hvor du også kan sortere efter valgfrie moduler og obligatoriske moduler.

Når du har fundet og læst om ”dit” modul, kan du i den grå boks vælge, hvor og hvornår, du vil starte. Samme sted kan du også se tilmeldingsfristen.

Som hovedregel er fristen for tilmelding til hold i forårssemesteret 15. november, og fristen for tilmelding til hold i efterårssemesteret 15. april. Undtagelsen er obligatoriske moduler som starter i hhv. marts, april, september og november, de har andre frister.

Du kan dog tilmelde dig, så længe der er plads på det ønskede hold.

Tilmelding er bindende ved tilmeldingsfristens udløb. Du kan tilmelde dig her på hjemmesiden ved at gå ind på det ønskede modul/hold. Der kan du evt. også udskrive den elektroniske tilmeldingsblanket ved at bruge udskriftsikonet på siden.

Første gang du tilmelder dig, vil vi bede dig vedhæfte dokumentation (som pdf) for, at du opfylder adgangskravet.

Adgangskravet er mindst:

  • en relevant erhvervsuddannelse (fx kontoruddannelse)
  • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • en gymnasial uddannelse
  • en anden relevant uddannelse minimum på niveau med 1-3

Vi skal derfor have en kopi af dit uddannelsesbevis. Er din adgangsgivende uddannelse en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse minimum på niveau med 1-3,  skal du også dokumentere, at du har mindst to års relevant erhvervserfaring. Vedhæft en erklæring underskrevet af din leder.

 

Kontakt