NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Sammensæt din DOL

Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) er en fleksibel lederuddannelse på diplomniveau. Den er bygget op om en række moduler, du kan vælge mellem og sammensætte, så de matcher dine behov for lederudvikling.

Fleksibel offentlig diplomlederuddannelse afstemt dine behov og interesser 

En fuld DOL består af tre grundmoduler (hver på 10 ECTS), tre valgfrie moduler (hver på 5 ECTS) og et specialemodul (på 15 ECTS). Du kan i princippet tage grund- og valgmodulerne i den rækkefølge, du ønsker. Og du kan tage modulerne hos forskellige uddannelsesinstitutioner og konsulenthuse, der udbyder moduler på Den Offentlige Lederuddannelse. Som den eneste udbyder i landet har Komponent alle grundmoduler, en lang række valgmoduler og specialet, så du kan tage hele din lederuddannelse hos os.

Den Offentlige Lederuddannelse - opbygning og indhold

Grundforløbets tre moduler behandler generelle ledelsesfaglige emner med særligt fokus på den offentlige ledelsesopgave i en politisk styret virkelighed. 


Hvis du ønsker at gennemføre en hel DOL, skal du også tage tre valgfrie moduler og et afsluttende speciale. Men der er faktisk ingen øvre grænse for, hvor mange valgmoduler du kan gennemføre. Valgmodulerne kan både være rettet mod enkelte sektorer, f.eks. skoleledelse, dagtilbudsledelse eller ledelse i ældresektoren. Eller mod særlige ledelsesmæssige temaer og værktøjer, f.eks. digitalisering eller forandringsledelse. Hvert valgmodul svarer til 5 ECTS point. Hos Komponent kan du vælge mellem 26 forskellige valgmoduler, og der kommer hele tiden flere til.


Det afsluttende specialemodul udgør 15 ECTS point. Du skal have afsluttet og bestået de tre obligatoriske grundmoduler og de tre valgfrie moduler, inden du går i gang med specialet. 

Komponent udbyder også Diplom i Skoleledelse med 30 ECTS grundmoduler på DOL, som er for alle studerende og 30 ECTS fordelt på to valgmoduler og et speciale indenfor skoleretningen skoleledelse. Læs mere om Diplom i skoleledelse her

Den fulde offentlige diplomlederuddannelse (DOL) = 60 ECTS

En fuld DOL er normeret til et årsværk (60 ECTS point). ECTS udtrykker den forventede arbejdsbelastning i forbindelse med studieaktiviteter på uddannelsen.  Udgangspunktet er, at 60 ECTS point udtrykker et års fuldtidsstudie svarende til 1.650 arbejdstimer. 

Et DOL-modul på 5 ECTS må således forventes at have et arbejdsomfang for dig som studerende på 137,5 timer, mens et modul på 10 ECTS er det dobbelte, altså 275 timer. Et 10 ECTS-modulforløb strækker sig typisk over et halvår, mens et 5 ECTS-modulforløb varer 3-4 måneder. Læs mere om, hvordan et typisk DOL-modulforløb er bygget op her.

Tag lederuddannelsen ved siden af dit lederjob – og omsæt dine nye kompetencer

Hele Den Offentlige Lederuddannelse er normeret til et årsværk. Hos Komponent er modulerne i udgangspunktet tilrettelagt som deltidsstudium. Det betyder, at du tager lederuddannelsen ved siden af dit job som leder. Det giver optimale muligheder for, at du de 3-4 år du er om at tage den fulde diplomlederuddannelse arbejder med helt konkrete problemstillinger og praksissituationer fra din hverdag som offentlig leder, og at du hermed får omsat og oversat din nye ledelsesfaglige kompetencer. 

Fuld sammenhæng til Diplom i Ledelse

Modulerne på Den Offentlige Lederuddannelse giver merit til Diplomuddannelse i Ledelse. Se den konkrete modulsammenhæng mellem de to diplomlederuddannelser her.

Vi skræddersyr også lederuddannelsesforløb til din arbejdsplads

Vi har 10 års erfaring med at skræddersy konkrete modulforløb eller hele lederuddannelser med blik for organisatoriske og strategiske indsatser og prioriteringer – og med sans for at skabe organisatorisk handlekraft og resultater. Læs mere om skræddersyet DOL her.

Vil du vide mere?