NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Skab og vedligehold organisatorisk handlekraft med formelt kompetencegivende ledelsesudvikling

Med Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) styrkes de kommunale lederes kompetencer til at understøtte effektivitet og kvalitetsudvikling, til at reflektere og navigere i kompleksitet og til at skabe sammenhæng og merværdi for borgere, brugere og virksomheder.

Lederuddannelse handler om at skabe værdi for andre 

For os er lederuddannelse ikke kun individuel kompetenceudvikling og opkvalificering. Kompetencer er mere end iboende viden, erfaring og faglighed hos den enkelte leder. Kompetencer er den organisatoriske muskel, der sikrer effektiv drift og skaber fornyelse i den kommunale opgaveløsning. Kompetencer er altså en organisatorisk kapacitet og evne, som sætter de kommunale ledere i stand til at have mod på, drive og hele tiden udvikle kommunal velfærd. Kort sagt:

Ledelseskompetencer skaber organisatorisk handlekraft

På vores offentlige diplomlederuddannelse har vi et dobbeltblik på den individuelle leders personlige og faglige udvikling og den offentlige organisations flerfoldige værdiskabelse. Vi har som ambition, at uddannelsen understøtter og styrker den enkelte leder i at udvikles som leder ind i en organisatorisk, politisk styret sammenhæng, som handler om at skabe og forankre ny og bedre offentlig velfærd til glæde og gavn for borgere, brugere og virksomheder. Derfor inddrager vi altid den enkelte leders organisatoriske virkelighed på vores mange modulforløb. Det gør vi på rigtigt mange, forskellige måder! For eksempel ved, at der arbejdes med konkrete cases, inddrages visioner, politikker og strategier fra ledernes arbejdsplads og bydes på oplæg fra kommunale ledelsespraktikere. 

Bliv klædt på til at handle kompetent ind i det offentlige ledelsesrum

Mange lederstuderende på vores offentlige diplomlederuddannelse peger på, at de med deres lederuddannelse har fået helt konkrete metoder, værktøjer og tilgange til at løse problemer og opgaver i deres hverdag. Og at de er blevet klædt på til den særlige disciplin, det er at være offentlig leder. Med andre ord at kunne handle klogt og effektivt ind i et offentligt, politisk styret ledelsesrum.