NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Helhedsorienteret udvikling af skole og dagtilbud

I Komponent støtter vi jer i at indfri jeres ambitiøse visioner på dagtilbuds- og skoleområdet. Vi ved, at kompetenceudviklingsbehov sjældent løses alene gennem generiske kursustilbud, hvis det skal skabe værdi og udvikling for den konkrete praksis. Nye udviklings- og læringstiltag skal passe ind i jeres eksisterende strategier for kompetenceudvikling og kvalitetsløft.  

Vi har stor erfaring med at skræddersy udviklings- og kompetenceforløb, der matcher den enkelte kommunes behov for at understøtte og udvikle sammenhængende læringsmiljøer for 0-18 årsområdet i et helhedsorienteret perspektiv på tværs af forvaltning, ledere og medarbejdere.  

I navigationsmenuen finder du vores aktuelle tilbud på skole- og dagtilbudsområdet. Her kan du bl.a. se, hvordan vi kan understøtte helhedsorienteret skoleudvikling og udvikling af stærke dagtilbud i kølvandet på dagtilbudsreformen. Du finder også vores tilbud til nye ledere i folkeskolen, teamkoordinatorer og konsulent i læringsledelse målrettet ressourcepersoner i og omkring folkeskolen, og du kan læse mere om, hvordan vi kan bidrage til at skabe inkluderende læringsmiljøer gennem fælles kompetenceudvikling. 

Vi tilbyder løbende en række aktuelle kurser og aktiviteter for ledere og nøglemedarbejdere på skole- og dagtilbudsområdet. Se kursuslisterne nedenfor eller tilmeld dig vores nyhedsbrev ved at klikke her, så får du seneste nyt om aktiviteter direkte i din indbakke. 


Her finder du kurser, uddannelser og temadage målrettet ledere, ressourcepersoner, fagprofessionelle og administrative medarbejdere på landets folkeskoler. Du finder også forløb målrettet personale, der arbejder med pædagogik og skoleudvikling fra centralt hold, f.eks. i forvaltningen eller tværgående enheder.
Her finder du forløb målrettet ledere og medarbejdere i dagtilbud. Vi tilbyder bl.a. forløb, der klæder ledere og ressourcepersoner på til at arbejde med f.eks. evaluering, styrket pædagogisk læreplan og forældresamarbejde.
Børn og unge i udsatte positioner
Nogle børn og unge befinder sig i en udsat position, enten fordi de lever med fysiske eller psykiske handicap, eller fordi deres familie mangler ressourcer og/eller overskud. Her finder du forløb målrettet fagpersoner, der hjælper børn og unge i udsatte positioner.


Vi har en tæt kontakt og et løbende samarbejde med KL, kommuner, ministerier og interesseorganisationer og har nedsat et Advisory Board på børn- og ungeområdet. Det betyder, at Komponent har en dyb forståelse for de krav og behov, som skole- og dagtilbudsområdet skal imødekomme, og de afledte dilemmaer og krydspres, som det kan stille forvaltning, ledere og medarbejdere i. 

Vil du vide mere?