NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Få diplom på dine kompetencer

Er du ny leder i en daginstitution, eller har du for nylig ansat en ny afdelingsleder?

I kommunerne er der løbende nyansættelser af ledere i daginstitutionerne. Derfor er der også et fortsat behov for kompetenceudvikling, hvor den pædagogiske kvalitet er i fokus. Ledelse af den styrkede pædagogiske læreplan kalder på særlige kompetencer inden for bl.a. faglig ledelse og forandrings- og læringsledelse, som skal bidrage til udvikling af en stærk evalueringskultur. Derfor er der nu mulighed for, at du kan deltage på:

Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud (5 ECTS) 

Få styrket dine ledelseskompetencer til at håndtere ledelsesfaglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke det pædagogiske læringsmiljø.

Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud (5 ECTS)

Få styrket dine lederkompetencer til at bedrive faglig ledelse af den pædagogiske læreplan.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan (5 ECTS)

Få styrket dine ledelseskompetencer til at håndtere ledelsesfaglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke det pædagogiske læringsmiljø.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

DOL – Den Offentlige Lederuddannelse

I Komponent har vi gennemført mange læringsforløb og diplomforløb for dagtilbudsledere og faglige fyrtårne. Her har vi erfaret, at flere ledere efterspørger kompetencer til personaleledelse og ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser. Hvis det er genkendeligt for dig som leder, kunne det måske være interessant for dig at kigge nærmere på nogle af disse moduler på Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau:

Vil du vide mere? Kontakt os i dag