NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Strategisk HR

Strategisk HR dækker over analyser, vidensformidling, rådgivning og målrettede læringsforløb til målgruppen af både HR chefer, udviklingskonsulenter, ledere og medarbejdere generelt.

I samskabelse med kommunerne udvikler og gennemfører COK læringstilbud og organisationsudviklingsprojekter. Vores skræddersyede forløb matcher kommunernes ønske om at gennemføre kompetenceudvikling til indfrielse af centrale dagsordener, reformer og strategiske indsatser.

I navigationsmenuen finder du eksempler på COKs ydelser inden for strategisk HR. Vi er selvfølgelig også klar til at hjælpe dig, hvis du eller din afdeling står over for en udfordring, som kræver et nyt og anderledes blik på HR-afdelingens udfordringer og opgaver. Kontakt os for en yderligere dialog.

Supplér med kreative procesværktøjer

Nye erkendelser og perspektiver er ofte en afgørende præmis for at lykkes med løsningen af udfordringer og problemstillinger på en konstruktiv måde, og det kan i arbejdet med personale- og organisationsudvikling være nødvendigt at tage nytænkende og kreative midler i brug.  

I COK giver vi derfor mulighed for at inddrage et eller flere af vores kreative procesværktøjer i forbindelse med kurser og forløb med fokus på den personlige og organisatoriske kompetenceudvikling. Overvej bl.a. at lade professionelle skuespillere fra Dialogteatret fremføre aktuelle problemstillinger og dilemmaer fra hverdagen på arbejdspladsen, for på den måde at åbne op for fælles refleksion, nye forståelser og idéer samt løsningsforslag på udfordringer, der kan danne grundlag for den fortsatte positive og konstruktive kompetence- og organisationsudvikling.  

På siden her findes videoeksempler på bl.a. et HR-relateret personaledilemma fremført af Dialogteatrets faste professionelle skuespillere.

Vil du vide mere?