NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Teknik og miljø – en stærk medspiller

Retssikkerhed er en af demokratiets grundpiller og en klassisk dyd, der skal værnes om. Retssikkerhed er vores fælles spilleregler, når vores velfærd skal udvikles, og samfundet skal vækste på et bæredygtigt grundlag. Det er det afsæt, vi har for vores indbyrdes samspil med borgere, foreninger, erhvervsliv og for vores samspil med politikere – og når vi digitalisere og effektivisere vores administration. 

Og Teknik og Miljø er en helt central og koordinerende medspiller i kommunernes velfærdsudvikling som garant for langtidsholdbare helhedsløsninger. Løsninger hvor vi oversætter og omsætter klima- og erhvervspolitik, transport- energi og affaldspolitik til handlinger. Oversætter og omsætter sundheds- social- bolig-handicap-ældre- børn og unge politik til reciliente by- og lokalsamfund for alle samfundsborgere. 

Vi muliggøre og skaber rum for, at ting kan ske. Smidigt og uden for meget bureaukrati men med respekt for det faglige, saglige og lovmedholdelige.   

Men retssikkerheden er i disse år under pres som følge af bl.a. omfattende og kompleks lovgivning, fagprofessionel sagsbehandling, performance- og servicemålskravs samt kravene om, at velfærd er noget, vi sammen skaber i dialog og samspil. 

I Komponent finder du den uddannelse og det kursus, der styrker dig fagligt, relationelt og digitalt, fordi vi ved, du bliver målt på de resultater, du skaber sammen med andre – både internt i organisationen og som lokalsamfundsaktør. 

I menuen herunder finder du vores aktuelle kurser og uddannelser. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev. Så modtager du altid de aktuelle tilbud om kompetenceudvikling direkte i din indbakke. Tilmeld dig Komponents nyhedsbrev her.

 
Byggeri, ejendomsdrift og bolig

Tiden løber ikke fra fagligheden – men du skal kunne mere end det.

Som fagprofessionel byggesagsbehandler, kommunal bygherre eller forvalter af kommunale ejendomme er du lige nu en helt central aktør som fremtidens velfærdsinnovatør. Det er dig, der er i forreste række, når erhvervslivet har brug for de nødvendige myndighedsgodkendelser – og når der skal skabes merværdi gennem en mere effektiv bygningsdrift.

Ejendomsområdet er blevet en central aktør og værdiskaber i den lokale velfærdsdebat. Lige nu står du over for en ændring af byggeloven – uden dog at kende det fulde omfang af loven. Sikkert er det, at det kommer til at betyde store ændringer i forvaltningens opgaveportefølje og helt nye samarbejdspartnere. Måske står du også midt i store organisatoriske omlægninger af ejendomsforvaltningen, hvor der er kommet politisk fokus på kvalitet og serviceoptimering. 

Komponent følger udviklingen og holder dig ajour med aktuelle kurser og uddannelser der kan styrke de kompetencer, du har brug for til at løfte opgaverne i fremtidens teknik- og miljøforvaltning. Som altid med afsæt i din hverdagspraksis, som gør det muligt at implementere kompetencer og viden med det samme. 

Gå på opdagelse i vores aktuelle aktiviteter, hvor vi bringer ny og nyttig viden i spil. Hvis du savner et kursus, så tøv ikke med at kontakte os. Og er I interesseret i et fælles kompetenceløft på arbejdspladsen, skræddersyr vi også gerne lokale kurser.

Jura og myndighedsforvaltning

Den traditionelle myndighedsrolle udfordres i disse år, hvor der fra politisk side er stort fokus på, at vi er i stand til at indgå i involverende og samskabende alliancer med lokalsamfund, borgere, virksomheder, organisationer med flere. I denne omstilling kan rollen som myndighedsudøver let fortone sig – hvilket kan få store konsekvenser for kommunen. For ret og pligt er jo ikke forsvundet. Du skal blot kunne mere end din faglighed.

Komponent sætter derfor fortsat fokus på den juridisk holdbare afgørelse, hvor vi kommer rundt om sagsforberedelse, sagsflow, politiske indstillinger, afgørelser, myndighedspassivitet og håndhævelser uden tab af oplevet god service. Det gør vi, fordi vi gerne vil medvirke til at kvalificere og udvikle den kommunale opgavevaretagelse med forvaltningsretten som central markør for samspillet mellem borgere og kommune. 

Gå på opdagelse i vores aktuelle aktiviteter, hvor vi bringer ny og nyttig viden i spil. Hvis du savner et kursus, så tøv ikke med at kontakte os. Og er I interesseret i et fælles kompetenceløft på arbejdspladsen, skræddersyr vi også gerne lokale kurser.

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag