NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Toolboxing som kreativt procesværktøj

Lad Toolboxing danne fundament for den kreative idéudvikling, brainstorming, eller en håndgribelig visualisering af de hverdagsudfordringer, I står over for i jeres organisation.

Med Toolboxing som procesværktøj skaber vi kreative rum for dialog og udvikling, vi afdækker og visualiserer organisationsværdier, konkretiserer fremtidige mål eller nye strukturer, og ser jeres hverdagsudfordringer og kerneopgave i et nytænkende perspektiv.

Nye vinkler - nye inputs - nye veje

Ved at se på vores egne hverdagsudfordringer fra nye vinkler får vi nye inputs og dermed mulighed for at gå helt nye veje. På den måde kan vores hverdagshistorier fortælle os, hvad der er betydningsfuldt i vores arbejdsliv, skabe mulighed for at ændre det, der er mindre godt, og dermed øge trivslen. Disse nye vinkler på hverdagens problemstillinger og udfordringer skabes gennem kreativ visualisering med og dialoger på tværs af modeller opbygget af alverdens genstande og materialer fra Toolboxing.

Som grundlag for arbejdet med procesværktøjet Toolboxing ligger tanken, at man ikke kan tale om sine problemer i det sprog, der har været med til at skabe dem. Samtidig er vi nødt til at være kreative, udfordre forventninger og bryde med de rutiner og mønstre, der kendetegner vores hverdag og fastholder os i vanetænkningen, hvis vi skal kunne se tingene fra nye vinkler.

Se også: Kreativ organisationsudvikling med Komponents Dialogteater

Toolboxing udsætter deltagerne for en uforudsigelig proces og skaber værdiskabende mønsterbrud. Procesværktøjet bringer samtidig vores mange og forskellige ressourcer og positioner i spil, hvilket er helt afgørende, når vi skal være nytænkende, skal arbejde med hverdagsudfordringer og udvikle på eksempelvis kerneopgaven.

Med toolboxing som kreativt procesværktøj, får I mulighed for at:

 • visualisere det ofte abstrakte og åbne op for dialog og udvikling
 • bryde vanetænkningen og etablere nye vinkler på hverdagsudfordringer
 • skabe et fælles billede af organisation og retning, der rækker flere år ud i fremtiden
 • konkretisere hvad visionen betyder i praksis
 • reflektere over og drøfte milepæle, handlinger og forhindringer på vejen
 • styrke det interne samarbejde og afklare afdelingens identitet indadtil og udadtil
 • ændre det, der er mindre godt, og gå helt nye veje

Bring Toolboxing i spil i din organisation

Hvis I er interesserede i at høre mere om, hvordan Toolboxing kan bringes i spil som motivator til at visualisere de mange tanker, håb, problemstillinger og ønsker for arbejdslivet i jeres organisation på en anderledes måde, er I velkomne til at kontakte vores ansvarlige konsulenter, der er klar til at uddybe mulighederne.

Toolboxing er udviklet i samarbejde mellem Stine Illum, Jacobina Jacobsen og Lea Andersen, alle uddannet fra Danmarks Designskole, Institut for visuel kommunikation, samt tidligere udviklings- og innovationskonsulent Nanna Hebsgaard fra Center for Offentlig Kompetenceudvikling.

Med Toolboxing som procesværktøj skaber vi kreative rum for dialog og udvikling, vi afdækker og visualiserer organisationsværdier, konkretiserer fremtidige mål eller nye strukturer, og ser jeres hverdagsudfordringer og kerneopgave i et nytænkende perspektiv.

Nye vinkler - nye inputs - nye veje

Ved at se på vores egne hverdagsudfordringer fra nye vinkler får vi nye inputs og dermed mulighed for at gå helt nye veje. På den måde kan vores hverdagshistorier fortælle os, hvad der er betydningsfuldt i vores arbejdsliv, skabe mulighed for at ændre det, der er mindre godt, og dermed øge trivslen. Disse nye vinkler på hverdagens problemstillinger og udfordringer skabes gennem kreativ visualisering med og dialoger på tværs af modeller opbygget af alverdens genstande og materialer fra Toolboxing.

Som grundlag for arbejdet med procesværktøjet Toolboxing ligger tanken, at man ikke kan tale om sine problemer i det sprog, der har været med til at skabe dem. Samtidig er vi nødt til at være kreative, udfordre forventninger og bryde med de rutiner og mønstre, der kendetegner vores hverdag og fastholder os i vanetænkningen, hvis vi skal kunne se tingene fra nye vinkler.

SE OGSÅ >> Kreativ organisationsudvikling med Komponents Dialogteater

Toolboxing udsætter deltagerne for en uforudsigelig proces og skaber værdiskabende mønsterbrud. Procesværktøjet bringer samtidig vores mange og forskellige ressourcer og positioner i spil, hvilket er helt afgørende, når vi skal være nytænkende, skal arbejde med hverdagsudfordringer og udvikle på eksempelvis kerneopgaven.

Med toolboxing som kreativt procesværktøj, får I mulighed for at:

 • visualisere det ofte abstrakte og åbne op for dialog og udvikling
 • bryde vanetænkningen og etablere nye vinkler på hverdagsudfordringer
 • skabe et fælles billede af organisation og retning, der rækker flere år ud i fremtiden
 • konkretisere hvad visionen betyder i praksis
 • reflektere over og drøfte milepæle, handlinger og forhindringer på vejen
 • styrke det interne samarbejde og afklare afdelingens identitet indadtil og udadtil
 • ændre det, der er mindre godt, og gå helt nye veje

Bring Toolboxing i spil i din organisation

Hvis I er interesserede i at høre mere om, hvordan Toolboxing kan bringes i spil som motivator til at visualisere de mange tanker, håb, problemstillinger og ønsker for arbejdslivet i jeres organisation på en anderledes måde, er I velkomne til at kontakte vores ansvarlige konsulenter, der er klar til at uddybe mulighederne.

Toolboxing er udviklet i samarbejde mellem Stine Illum, Jacobina Jacobsen og Lea Andersen, alle uddannet fra Danmarks Designskole, Institut for visuel kommunikation, samt tidligere udviklings- og innovationskonsulent Nanna Hebsgaard fra Center for Offentlig Kompetenceudvikling.