NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Kompetencerådet for Offentlig Forvaltning

Kompetencerådet for Offentlig Forvaltning er bl.a. Komponents garant for, at kommunomuddannelserne lever op til deres formål som regionale- og kommunalfaglige uddannelser på akademiniveau. Derudover vil Kompetencerådet for Offentlig Forvaltning rådgive Komponent om uddannelsespolitiske spørgsmål, arbejdsmarkedsbehov og nye kompetencekrav samt fungere som et udviklingsforum, så kommunomuddannelserne fortsat har høj faglig og pædagogisk kvalitet og imødekommer aftagernes behov. Endelig skal rådet medvirke til, at uddannelserne i deres teoretiske tilgang integrerer den nyere forskning inden for det kommunale/regionale felt og samtidig har en tæt kobling til praksis.
 
Rådet mødes typisk to til tre gange om året, hvor det sætter fokus på konkrete temaer, som medlemmerne hver især bidrager med fra deres perspektiv. 

Kompetencerådet for Offentlig Forvaltnings medlemmer udpeges bl.a. af kommunomuddannelsernes interessenter, som er: Kommunaldirektørforeningen på vegne af de danske kommuner, Danske Regioner og KTO. Desuden udpeger Komponents bestyrelse to medlemmer fra forsknings- og uddannelsesverdenen, et medlem fra KL, et medlem udpeget af AC, medlemmer af chefforeninger samt fagpersoner indenfor forvaltning. Komponent er repræsenteret ved en leder fra kommunomuddannelserne.

Medlemmer af Kompetencerådet for Offentlig Forvaltning

 • Kommunaldirektør Morten Winge, Tårnby Kommune (udpeget af Kommunaldirektørforeningen)
 • Afdelingschef Koncern-HR Simon Kristensen (udpeget af Danske Regioner)
 • Næstformand HK/Kommunal Mads Samsing (udpeget af KTO)
 • Professor, cand.scient.pol., ph.d. Kurt Houlberg, VIVE
 • Borgerrådgiver i Albertslund Kommune, cand.jur. Pernille Bischoff
 • Chefjurist, cand.jur. Britt Vonger
 • Borgerservicechef Mark Korshøj Jensen (udpeget af Borgerservice Danmark)
 • Konsulent Nina Olesen Fabius, Arbejdspolitisk Center KL (udpeget af Kommunernes Landsforening)
 • Vicedirektør, Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune, Mikkel Grimmeshave, (udpeget af Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD)
 • Næstformand for de offentlige ansatte i Dansk Magisterforening, Sune Bach, udpeget af Akademikernes Centralorganisation 

Fra Komponent

 • Centerchef Kalle Syberg Kjær
 • Chefkonsulent Martin Nielsen

Kontakt