NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Undervisningen

Undervisningen tilrettelægges under hensyntagen til deltagernes egne ledelsesudfordringer. Der arbejdes med en flerhed af teoretiske tilgange, og den enkelte leders dagligdag og konkrete udfordringer vil blive aktivt inddraget i undervisningen, således at teori og praksis vekselvirker. De deltagende ledere vil blive udfordret på egen ledelsespraksis til at styrke ledelsesforståelsen og kvalificere ledelsespraksis.

Modulerne er i udgangspunktet tilrettelagt som deltidsstudium, hvor du varetager et lederjob samtidig med, at du tager din lederuddannelse.
Det betyder, at du skal have tid og plads til at ”trække stikket” de dage, hvor du deltager i undervisningen sammen med andre ledere, eller mødes med dit læringsteam undervejs for at løse hjemmeopgaver sammen, vende det faglige stof med hinanden, træne konkrete metoder og teknikker med hinanden, sparre med hinanden på konkrete ledelsesudfordringer, etc.

Et grundmodul på 10 ECTS består typisk af 8 undervisningsdage fra 9-15, 3-4 halve læringsteamdage, hvor I mødes med hinanden uden underviser, en skriveværkstedsdag, vejledning med underviser og eksamen. Et valgmodul på 5 ECTS består typisk at 4 undervisningsdage, 2-3 læringsteamdage, skriveværksted og eksamen.

Derudover skal du undervejs være indstillet med at finde tid til at læse ledelseslitteratur, lave hjemmeopgaver – enten alene, med en makker eller i dit læringsteam, prøve ting af på din arbejdsplads, f.eks. sammen med dine medarbejdere eller lederkolleger og afsætte tid til at skrive den endelige opgave, som du tager afsæt i til den mundtlige eksamen.