NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Kompetencer til det specialiserede voksenområde

Komponent understøtter og styrker din faglige udvikling. Tværfaglighed og tværsektorielle samarbejder er kommet for ikke bare at blive, men for at udvikle sig videre og blive endnu mere omfattende og borgerinvolverende. Det skinner også igennem i vores tilbud til dig, der arbejder på det specialiserede voksenområde. Fokus er på gode, faglige indsatser og metoder, der virker. Der er også fortsat et stort behov for at styrke og konsolidere sammenhængende og kvalificeret sagsbehandling på enkelte indsatser, og derfor udbyder vi også en række kurser, der er bundet op på relevant lovgivning og god sagsbehandling.  


Tilmeld dig nyhedsbrevet og få løbende information og viden om aktuelle kurser, uddannelser, konferencer og temadage >>


Se vores aktuelle kurser, temadage og konferencer inden for de enkelte områder nedenfor.  

Sagsbehandling og lovgivning

At sagsbehandling og rådgivning følger lovgivningen inden for de enkelte paragraffer i eksempelvis serviceloven er helt basalt, og der er stor bevågenhed på korrekt sagsbehandling inden for især de mere specialiserede områder. Komponent udbyder en række kurser og forløb om sagsbehandling og lovgivning inden for voksen-specialområdet, som enten er åbne hold eller kan hentes hjem til den enkelte kommuner eller organisation. 

Vores underviserkorps på området har stor erfaring med emnerne – også i forhold til at arbejde med de snitflader, gråzoner og dilemmaer, som altid kommer frem på kurserne. Derudover indeholder denne sektion kurser, der tager afsæt i overskriften, men som er af mere generel karakter. Vi tager altid gerne en dialog om behov for supplerende emner og kurser.

Rehabilitering og kommunikation

Inden for det sociale område er der en bevægelse i gang, der tilsiger, at kommunerne i højere grad arbejder rehabiliterende og med deres dialog og kommunikation med borgere og pårørende. I denne sektion har vi samlet kurser og forløb, der fokuserer på disse elementer; fra hjerneskaderehabilitering til målsætning i rehabiliterende arbejde.

Mange af kurserne er også egnede til udførerer, sociale tilbud og leverandører. Det er også her, man finder kurser om f.eks. borgerinddragelse, handicap og seksualitet og evaluering af indsatser. Kontakt os gerne for supplerende temaer eller mulighed for at skræddersy kurser til jeres organisation.

Hjælpemiddelområdet
Hjælpemiddelkurserne i Komponent er efterhånden omfattende. Det er også et område, som fortsat fylder meget i de kommunale kompensations- og rehabiliteringsopgaver. Her er et overblik over en række attraktive kurser for dig, der beskæftiger dig med myndighedsopgaver, visitation og rådgivning i kommunerne inden for servicelovens §§ 112, 113, 114 og 116. De fleste kurser varer to dage og giver rigtig god mulighed for også at netværke og udveksle erfaringer med kollegaer fra andre kommuner. Det overordnede formål med kurserne er at skærpe og styrke overvejelser og afgørelser i tråd med den gældende lovgivning og praksis på området. Og du er velkommen til at dele dette, hvis du kender nogen, der kunne være interesserede.
Alkoholbehandling
Komponent afholder kurser for alkoholbehandlere og andre, der arbejder indenfor misbrugsområdet. Kurserne afholdes blandt andet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.
Forløb i egen organisation
Komponent har en række forløb, der kun gennemføres på egen arbejdsplads. Kontakt os for at høre nærmere.
Socialstyrelsen: Kursustilbud til socialpsykiatrien

Kursustilbud til socialpsykiatrien er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. 

Se alle aktiviteter i kursustilbuddet her.


Du kan også orientere dig i vores folder, der giver dig et overblik over aktiviteter på det sociale område. Vi udvikler kontinuerligt målrettede tilbud - og modtager gerne inspiration fra dig, hvis du har forslag til temaer, som kan understøtte visionen om mere kvalitet, viden og brugerinddragelse i de kommunale indsatser på det sociale voksenområde.

KURSUSKATALOG | SOCIALOMRÅDET 2022

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag