NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Webbaseret MUS-koncept

Effektiviser kommunens medarbejderudviklingsforløb – et skridt nærmere strategisk og systematisk kompetenceudvikling i din kommune. NYHED! Nu også med modul til Sygefraværsdialog!

COKs webbaserede MUS-koncept systematiserer og effektiviserer dit medarbejderudviklingsforløb. Med konceptet får du et effektivt overblik over processen – fra forberedelse over selve samtalerne og til opfølgning på udviklingsbehov og aftaler, hvor du får automatiske påmindelser om deadlines på de indgåede aftaler. Det betyder professionel lederstøtte for dig og den øvrige ledelse.

Det webbaserede MUS-koncept indeholder både MUS, GRUS (gruppeudviklingssamtaler) og APV (arbejdspladsvurdering), så du har mulighed for at samle alle oplysninger et sted. 

Du får:

 • Et elektronisk kompetencekatalog, der viser det individuelle kompetenceafsæt og dokumenterer den målrettede kompetenceudvikling. Fra kataloget genereres en illustration som spindelvæv af afdelingens og medarbejdernes ønskede og faktiske kompetenceniveau. Kompetencekataloget kan bruges som styringsredskab i forhold til udvikling og vedligeholdelse af kommunens kompetenceprofil.
   
 • Et elektronisk spørgeskema til MUS og GRUS, der kan skræddersyes efter ønsker og behov. Skemaet udfyldes online af alle medarbejdere forud for samtalen og benyttes som en guide til den åbne og frie dialog mellem leder og medarbejder.
   
 • Med GRUS får du mulighed for at sammensætte teams på tværs af organisationen – med evt. inddragelse af eksterne – og lave helt målrettede teamsamtaler for f.eks. talenter, udviklingsgrupper, ledergrupper eller tværfaglige teams.
   
 • En grafisk afrapportering, der viser afdelingens besvarelser. Graferne kan benyttes i forhold til at igangsætte målbare processer eller til at benchmarke mellem afdelinger.
   
 • Mulighed for generere dataudtræk på spørgsmål til brug for intern måling, afrapportering og evaluering i eller mellem forskellige afdelinger og forvaltninger. 
   
 • Elektronisk spørgeskema til APV med tilhørende afrapporteringsværktøjer. 
   
 • Værktøj til gennemførsel og opfølgning på sygefraværssamtaler med udgangspunkt i organisationens politik.
   

Rådgivning om strategisk kompetenceudvikling

COK udbyder løbende åbne kurser i MUS og GRUS – læs mere på www.cok.dk. COK tilbyder desuden sparring og coaching af nye og erfarne ledere, der gennemfører MUS- og GRUS-samtaler samt rådgivning omkring etablering og udvikling af kompetence-strategier og målrettede kompetenceudviklingsforløb. Kontakt os for en dialog om jeres muligheder. 

Musskema.dk

COKs webbaserede MUS-koncept præsenteres i samarbejde med Poul Langagergaard og musskema.dk.

Få gratis e-bog om MUS - version 3.0

Strategisk og systematisk kompetenceudvikling er titlen på e-bogen, der skal hjælpe ledere til at tage medarbejderudviklingssamtalerne til det næste niveau: MUS - version 3.0.

Koblingen mellem virksomhedens strategi og medarbejdernes individuelle udvikling er mere afgørende end nogensinde tidligere. Virksomheders succes i den nye viden-økonomi afhænger ganske enkelt af, om det lykkes at udvikle og udnytte kompetencer og potentialer i hver eneste medarbejder, der er på lønningslisten.

Forfatteren til e-bogen deler ud af sine erfaringer med systematisk og strategisk kompetenceudvikling og giver praktiske anvisninger til arbejdet med at finde og udvikle guldet i organisationen – den humane kapital. Du kan hente din gratis e-bog her >>

Vil du vide mere?