NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Ledelse af udviklings- og forandringsprocesser i stærke dagtilbud

Det er nu, at den styrkede læreplan skal være synlig i hverdagen. Få styr på tredje bølge af implementering af den styrkede pædagogiske læreplan i samarbejde med Komponent.

Fra d. 1. juli 2020 er den styrkede pædagogiske læreplan en realitet i alle daginstitutioner i Danmark. Et af de bærende principper for den styrkede læreplan er, at den skal være dynamisk og fungere som et ledelsesværktøj, der styrker kvaliteten i læringsmiljøet og alle børns læring, trivsel, udvikling og dannelse. Det sker kun, hvis lederen og personalet tager arbejdshandskerne på og arbejder bevidst med, at den styrkede læreplan bliver synlig i hverdagen.

Det er en opgave, der kalder på stærke proceskompetencer til at lede medarbejderes faglige udvikling. Vi ved fra vores samarbejde med kommunerne, at mange ledere efterspørger kompetenceforløb, der styrker ledelse af faglig udvikling. Det er baggrunden for, at Komponent har udviklet et forløb for ledere i dagtilbud.

Læs mere om indhold

Hvad kommer du til at arbejde med på forløbet?

 • At indgå i professionelle samtaler og relationer – herunder betydningen af motivation, læring og kompetenceudvikling
   
 • Procesledelse af udviklings- og læringsforløb mhp. at styrke det pædagogiske læringsmiljø herunder medarbejdernes læring og faglige udvikling
   
 • Forskellige modeller for forandrings- og udviklingsledelse
   
 • Personaleledelse som et centralt element i forandringsprocesser
   
 • Betydningen af dine kommunikative handlekompetencer
   
 • Betydningen af kapacitet og kultur i udviklings-, forandrings- og udviklingsprocesser.

Se også vores katalog over Komponents tilbud på dagtilbudsområdet

 

Hvad får du ud af at deltage på forløbet?

 • Styrket dine kompetencer til at indgå i professionelle samtaler om den pædagogiske praksis og medarbejdernes læring
   
 • Større bevidsthed om anvendelse af feedback og det fremadrettede fokus sammen med det pædagogiske personale
   
 • Øget indsigt i, hvordan samarbejde om processer relateret til læreplanen koordineres med øvrige tiltag og processer i organisationen
   
 • Du får skærpet dine kompetencer til at analysere og vurdere afsættet i din institution for udviklings-, forandrings- og udviklingsprocesser i forhold til ledelse af pædagogiske læringsmiljøer med høj kvalitet
   
 • Vi kommer tæt på din ledelse i dagligdagen, du får rig mulighed for at begrunde din egen ledelsesmæssige praksis bl.a. gennem arbejdet med læringsmakker under forløbet.

Indhold og opbygning

Ledelse af udviklings- og forandringsprocesser i stærke dagtilbud består i udgangspunktet af fire uddannelsesdage med forberedende aktiviteter og refleksionsopgaver indbygget mellem dagene. Forløbet retter sig mod ledere med personaleansvar i dagtilbud og rekvireres af kommunen. Indenfor de overordnede rammer kan forløbet dermed tilpasses den enkelte kommunes praksis og behov.  

På uddannelsesdagene har vi fokus på følgende temaer:

Ledelse af forandringsprocesser

Fokus er på forandring som begreb og forandring i både det ”store” og ”lille” fællesskab i organisationen. Vi arbejder med centrale spørgsmål som:

 • Hvordan kan begrebet forandring og forandringsledelse forstås i relation til egen ledelsespraksis?
 • Hvad betyder det, når forandringer rejser gennem en organisation?

Ledelse af samarbejdskultur

Der sættes fokus på virksomhedskultur og værdiers betydning for udviklings- og forandringsprocesser, samt på hvordan lederen tilrettelægger og håndterer forandringsprocessen i praksis. Du får anledning til at arbejde med spørgsmål som:

 • Hvilken betydning har organisationens nuværende udviklingsfase, kultur og værdier for, hvordan forandringen ledes, modtages og opleves?
 • Hvordan kan ledelsen tage udgangspunkt i udviklingsfaserne og forandringerne i sin facilitering?
 • Hvordan reagerer mennesker almindeligvis i forskellige faser, når de udfordres af forandring?

 

Ledelse af medarbejderes udviklings- og læreprocesser

Vi stiller skarpt på roller og positionering og på, hvordan konflikter kan bruges som en ressource til at skabe mening og retning. Du får også svar på spørgsmål som:

 • Hvordan arbejder lederen med at skabe en troværdig, målrettet og konstruktiv tilgang til og kommunikation i forandringsprocessen?
 • Hvilke forberedelser og undersøgelser kan lederen selv foretage for at gøre sig skarp på kommunikationen - før, under og efter?
   

Processtyring

Fokus er på ledelse af effektive møder, projektgreb til forandringsprocesser, beslutninger og beslutnings-præmisser samt rollen som personaleleder.

Undervisere

Susanne Harder og Lisbeth Tarp Mouritzen og har alle stor erfaring fra skole- og dagtilbudsområdet og underviser til daglig i ledelse og udvikling i skoler og dagtilbud.

Få diplom på dine kompetencer

I forlængelse af ledelsesforløbet vil der være mulighed for at ”opgradere” forløbet til et valgmodul på den offentlige diplomlederuddannelse (DOL). Dette modul kan indgå i en diplomuddannelse indenfor ledelse eller en anden studieretning på diplomniveau.

Hvis der er ønske om dette, skal deltagerne:

 • Læse lidt supplerende litteratur
 • Deltage i en skrive/vejledningsdag
 • Forberede en case/opgave, som danner grundlag for en mundtlig eksamen.
 • Deltage i mundtlig eksamen

Du vil få yderligere information om denne mulighed på selve forløbet eller ved at kontakte os.

Læs mere her

Vil du vide mere? Kontakt os i dag

Hvis du har spørgsmål til forløbet Ledelse af udviklings- og forandringsprocesser i stærke dagtilbud eller vil høre mere om, hvordan vi kan designe et forløb, der matcher jeres behov, så kontakt os i dag: